Partnerji projekta


    Partner   Dejavnost   Vloga v projektu   Spletna povezava
                 
  Zavod Risa   Zavod Risa dela lahko branje.
Imajo veliko projektov.
Vsi projekti so povezani s pravicami in informacijami.
  Nosilec projekta   http://www.risa.si
                 
  Društvo za prilagojeno obliko komunikacij Labra   Društvo Labra ve,
da imamo vsi ljudje
pravico do informacij.
Informacije morajo biti take,
da jih človek razume.
  Partner projekta    
                 
  Integra Inštitut   Pomaga ljudem,
ki se težko zaposlijo in težje delajo.
  Partner projekta   http://www.eu-integra.eu/
                 
  Zveza Sožitje   Zveza Sožitje skrbi za ljudi z motnjami
v duševnem razvoju in za njihove družine.
  Partner projekta   http://www.zveza-sozitje.si/
                 
  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (UM PEF)   Na pedagoški fakulteti študira veliko ljudi.
Študentje se učijo tudi o lahkem branju.
  Partner projekta   https://pef.um.si/
                 
  Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem   Je največja knjižnica na Koroškem.
Imajo tudi lahko branje.
  Partner projekta   https://www.rav.sik.si/