Opis projekta


Vsi ljudje imamo pravico do informacij.
Vsi ljudje potrebujemo informacije.
Projekt LAHKO JE BRATI je koristen za vse ljudi.
Najbolj koristen je za ljudi,
ki potrebujejo lahko branje.
V projektu bodo nastali

  • 2 priročnika
  • zbirke slik za lahko branje
  • slovar lažjih besed
  • delavnice za uporabnike
  • kratek film
  • predlog državi, kako bi bralci dobili več lahkega branja.

 

Vsi rezultati projekta so za bralce brezplačni.