Naši ambasadorji


Ambasadorji lahkega branja so za nas zelo dragoceni.
Borijo se za pravico do lahkega branja.
Lahko branje predstavljajo ljudem. 

VELIK HVALA. 

Bi želeli v vašem kraju ali okolici predlagati lokalnega ambasadorja?
Pišite nam na info@risa.si
Povejte nam, zakaj bi bil ta človek dober ambasador. 
Poslali vam bomo častno izjavo. 

O lokalnih ambasadorjih bomo pisali kmalu. 


PETER SVETINA, varuh človekovih pravic:

Informacije v lahko berljivi obliki niso nadstandard,
ampak človekova pravica.
Zavzemam se, da so vsem prebivalkam in prebivalcem
dostopne informacije v njim razumljivi obliki.


SAŠA PAVČEK, igralka in pisateljica: 

V veliko čast mi je,
da sem lahko ambasadorka lahkega branja.


JERNEJ KUNTNER, igralec: 

Naj bodo vsa besedila dostopna VSEM!


NEVENKA KOS, pesnica in samozagovornica: 

Vsak človek nekaj zmore.
Skupaj zmoremo vse.
Kliknite na Nevenkino fotografijo za več informacij o njej.


VLASTA NUSSDORFER, pravnica in svetovalka predsednika republike: 

Lahko branje ni le za osebe s posebnimi potrebami.
Na zelo razumljiv način bi morali uradne odločitve prejemati vsi.


GOJMIR LEŠNJAK-GOJC, igralec: 

V knjigah vse piše, tudi za tiste,
ki potrebujejo pomoč pri branju. 


DR. JASNA MURGEL, sodnica in političarka:

Lahko branje je nujen pogoj za 
enakopravno vključevanje vseh oseb v družbo. 


DR. BOŠTJAN ŽEKŠ, akademik in svetovalec predsednika republike 


DR. MILENA IVANUŠ GRMEK, dekanica Pedagoške Fakultete Univerze v Mariboru


DRUŠTVO KULTURNIH DEJAVNOSTI VAGRANT, Tiskarna Jožefa Blaznika