Priročnika


Delamo knjigo z navodili za lahko branje.
Takšni knjigi se reče priročnik.
Priročnik bomo razumeli vsi ljudje.
Delamo tudi priročnik za učitelje.
Obe knjigi bosta narejeni konec januarja 2019.