Partnerji projekta


    Partner   Dejavnost   Vloga v projektu   Spletna povezava
                 
  Zavod Risa       Nosilec projekta   http://www.risa.si
                 
  Društvo za prilagojeno obliko komunikacij Labra   Promocija človekovih pravic, mreženje, skrb za vključenost oseb s posebnimi potrebam, informiranje, raziskave in razvoj, prostovoljno delo, strokovna pomoč.   Partner projekta    
                 
  Integra Inštitut   Socialne storitve, programi usposabljanja in priprave na zaposlitev, zaposlitvena in poklicna rehabilitacija.   Partner projekta   http://www.eu-integra.eu/
                 
  Zveza Sožitje   Dejavnost invalidskih organizacij, prostovoljno delo.   Partner projekta   http://www.zveza-sozitje.si/
                 
  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (UM PEF)   12. člen Statuta UM; Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, glasbena pedagogika, predšolska vzgoja; (81) osebne storitve.   Partner projekta   https://pef.um.si/
                 
  Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem   Dejavnost knjižnic in čitalnic.   Partner projekta   https://www.rav.sik.si/